Nội Qui – Lịch học

Dành cho các bạn học viên, vui lòng đọc trước khi bắt đầu buổi đầu tiên.

1. Học đúng buổi

Nhằm giúp cho học viên đạt chất lượng cao nhất có thể. Các bạn chú ý về lịch học và tuân thủ đúng theo thời khóa biểu đã chọn.

Chỉ giải quyết bảo toàn số buổi học xin OFF đầu tiên, còn các buổi OFF tiếp theo (tù buổi thứ 2 trở đi) vẫn tính là bạn đã tham gia buổi học hôm đó theo số buổi của tổng tháng.

Ví dụ, bạn học 2,4,6 tuần / mỗi tháng. Buổi off đầu tiên của tháng sẽ được xếp học bù vào ngày cuối cùng của tháng. Còn buổi off thứ 2 trở đi, sẽ không được bù.

Vì vậy các bạn chú ý tuân thủ lịch học của mình nhé.

2. Học phí

Trường hợp các bạn học không đủ số buổi, chúng tôi không có trách nhiệm hoàn lại số học phí mà các bạn đã thanh toán. Và cũng không bảo toàn hoặc chuyển sang tháng sau.

Cám ơn bạn đã đọc,

0792922321
Đăng kí